Horario de atención al cliente – Lunes a Jueves: 9h-13h /14.30h-18.30h  Viernes: 9h-13h /14h-18h  Sábado y domingo: Cerrado

Política de privacidad

Amb l’objectiu de complir els preceptes de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament general de protecció de dades 2016/679 de la Unió Europea, TRANSERVLOG WORLD, S.L. informa els usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:

Tota la informació que rebi TRANSERVLOG WORLD S.L. serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és utilitzada exclusivament per TRANSERVLOG WORLD, S.L. amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en què TRANSERVLOG WORLD, S.L. estigui obligada legalment o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir respecte a TRANSERVLOG WORLD, S.L. els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició o limitació al tractament de les seves dades, per mitjà d’un escrit signat dirigit a TRANSERVLOG WORLD, S.L. Carrer Sarrià de Ter 20 – 17005 Girona, o enviant-lo per correu electrònic a l’adreça mbe064@mbe.es, afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

TRANSERVLOG WORLD, S.L. guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. TRANSERVLOG WORLD S.L. complirà aquesta obligació de conformitat amb el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (Reglament General de Protecció de Dades) i totes les disposicions posteriors.